اوقات کار جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در ممبی:

  اوقات کار جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در ممبی:

  دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۴:۳۰عصر

  وقفه نان چاشت از ساعت ۱:۰۰ الی ۲:۰۰ بعد از ظهر

  روز های شنبه و یکشنبه تعطیل

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *